Informatie Groep 7-8

Groep 8(1)
Groep 8(3)
Groep 8(4)

Groep 7-8 bestaat uit 24 leerlingen, 9 leerlingen uit groep 7 en 15 leerlingen uit groep 8.

In september gaat groep 7-8 samen op schoolkamp (25, 26 en 27 september). Het kamp is een soort 'teambuilding'  voor de kinderen, die helpt om het hele jaar een fijne sfeer te hebben met elkaar. De musical is alleen voor groep 8.

Groep 7 leert dit jaar veel nieuwe dingen. Daarom is het belangrijk dat de basis voor vakken als lezen, rekenen en spelling goed is. We starten dan ook met herhalen en bijspijkeren waar nodig. Zit je in groep 7 dan begin je te begrijpen dat je voor jezelf aan het leren en werken bent. Door heel duidelijk te vertellen aan welk leerdoel er gewerkt wordt kunnen kinderen doelgericht werken. Het gaat er niet om dat je werk af is, het gaat erom dat je het leerdoel beheerst. Dit noemen we eigenaarschap voor leren, een belangrijke vaardigheid! In groep 7 starten we met studievaardigheden als verlengde van begrijpend lezen.

Voor groep 8 is het tot de eindtoets gewoon nog hard werken aan de vakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Daarnaast worden de kinderen vaardigheden aangeleerd om een eindtoets zo goed mogelijk te kunnen maken door het vak studievaardigheden. De kinderen leren hoe je antwoorden kunt opzoeken, grafieken aflezen, etc. Ook worden de kinderen klaargestoomd voor de middelbare school. Ze leren het gebruiken van een agenda, elke week huiswerk maken en soms voor de dag erna al, thuis een samenwerkingsopdracht uitvoeren, etc.

Om de zaakvakken eigen te maken werken groep 7 en 8 met Vierkeerwijzer. Dit is projectmatig. We hebben bijvoorbeeld het project “Twee keer wereldoorlog”. De kinderen gaan eerst informatie opzoeken over de verplichte vragen die ze aan het eind van het project moeten beheersen. Als de vragen goed zijn beantwoord, gaan de kinderen aan de slag met een opdracht. Een opdracht in dit thema zou kunnen zijn: maak de slag om Arnhem na. Dit betekent dat de kinderen eerst de informatie op moeten zoeken van de slag om Arnhem en daarna pas aan de slag kunnen. Tussendoor gaat de leerkracht bij de kinderen zitten en stelt kritische vragen om dieper in de stof te komen, waardoor de kinderen nog meer leren. 

Foto
Thema Muur Middeleeuwen