Uitjes, sportdagen en toernooien

Naast de onderwijsactiviteiten doen we nog veel meer op de Prins Hendrikschool. We kennen jaarlijks terugkerende activiteiten zoals cultuureducatie, feestelijke activiteiten, activiteiten buiten school en sportactiviteiten. 

Sportdagen en toernooien 

Binnen Lochem worden er elk jaar vanuit de diverse sporten toernooien georganiseerd. Natuurlijk is dit altijd erg leuk om aan mee te doen. En hoe leuk is het om naast school leuke activiteiten te hebben met je klas, waarbij je je school vertegenwoordigt.
De OR coördineert de naschoolse sportactiviteiten. Ouders begeleiden de kinderen tijdens deze activiteiten.
We voeren een proactief beleid m.b.t. sporttoernooien, middels een sportsommissie. 
Contactgegevens sportcommissie: Rik Kreunen 06-12778508 (whatsapp) of via het emailadres van de school: info@prinshendrik.skbg.nl

Voor de activiteiten die buiten de reguliere schooltijden plaatsvinden is de school niet aansprakelijk.

Voor sommige naschoolse activiteiten kan een financiële bijdrage gevraagd worden. Mocht u dit niet kunnen betalen dan kunt u contact zoeken met de intern begeleider van de school of met Stichting Leergeld Lochem. U kunt bij deze stichting ondersteuning aanvragen voor activiteiten op het gebied van school, sport, cultuur en welzijn.
https://www.leergeldlochem.nl/
 

Schoolvoetbaltoernooi                                                           Schaatsen

Sporten draagt bij aan de saamhorigheid in buitenschoolse (sport)activiteiten

         
Touwtrektoernooi 2024

 

Cultuurprogramma


De Prins Hendrikschool volgt het cultuurprogramma. Dit biedt leerlingen een goede basis voor cultuureducatie. Leerlingen leren over cultuur door er actief mee bezig te zijn en bijvoorbeeld zelf iets te maken.
We plannen 2 activiteiten in per groep per jaar. We bezoeken bijvoorbeeld een theater, musea, voorstellingen, volgen workshops, gastlessen en organiseren andere uitstapjes.
Ieder jaar komt er ook een kinderboekenschrijver op school.

Cultuur Foto
Uitjes, sportdagen en toernooien (1)
Foto Natuurtuin
230530 L2301514 Content Overzetten Prins Hendrikschool Beeld Op Maat5