Informatie groep 5-6

Groep 5-6 is een gezellig groep van in totaal 17 kinderen. 7 Daarvan zitten in groep 5, 10 in groep 6. 

’s Ochtends beginnen beide groepen met een zelfstandige start. Op hun weektaak kunnen de kinderen zien aan welke opdrachten ze moeten werken. Dit zijn iedere week reken-, taal- en spellingopdrachten. Daarnaast bijvoorbeeld ook het werkboek van Engels of opdrachten bij een thema. In de klas heeft ieder kind een eigen laptop. Deze kunnen ze gebruiken bij de weektaak, Snappet, het schrijven van teksten bij taal en vierkeerwijzer, etc. Vanaf groep 5 gaan de kinderen rekenen in Snappet. Hierbij volgen we de methode ‘Getal en Ruimte junior’. De kinderen krijgen meteen feedback op de opdrachten die ze maken en als leerkracht hebben wij direct zicht op de beheersing van de leerstof van ieder individueel kind.

In groep 5-6 besteden we veel tijd aan lezen. Naast lezen gaan we ook rekenen. We werken met de methode ‘Getal en ruimte junior’, groep 5 en 6 maken de verwerking in Snappet op de laptop. Voor taal en spelling gebruiken we de methode ‘Staal’. Staal taal is voor groep 5 en 6; in 8 verschillende thema’s is aandacht voor uitbreiding van de woordenschat en werken we aan taalbeschouwing: het kijken naar en gebruiken van taal op diverse manieren. Staal spelling gebruiken we vanaf de tweede helft van groep 3. Bij Staal Spelling staan de dictees centraal, waarbij we bespreken welke categorieën we moeten toepassen om een woord goed te kunnen schrijven. Met behulp van de methode ‘Pennenstreken’ besteden we aandacht aan het schrijven: in groep 5 en 6 staat het vlot leren schrijven van langere zinnen en teksten centraal. 1x in de week staat de Kanjertraining op het programma. Tijdens deze lessen leren we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Door middel van verhalen bespreken we situaties en ook doen we oefeningen om elkaar te leren vertrouwen. Dit is namelijk de basis voor een fijne sfeer in de klas. Wanneer er in de klas of tijdens het buitenspelen iets gebeurt, kunnen we terugvallen op wat we tijdens de Kanjertraining hebben geleerd.

In groep 5 gaan de kinderen verder met + en -, maar nu tot de 10.000! Daarnaast staan weer de tafels centraal, deze moeten de kinderen dit jaar snel kunnen opnoemen, omdat we doorgaan naar de deeltafels. Ook moeten de kinderen een digitale en analoge klok kunnen aflezen. In groep 6 gaan de kinderen verder met + en – sommen, maar nu met een nulletje meer: namelijk tot de 100.000! Aan het einde van groep 6 is het begrip ‘miljoen’ bij de kinderen bekend. Daarnaast zijn breuken een belangrijk deel van de lesstof in groep 6. De kinderen leren wat onder andere 1/2, 1/3, 1/4 en 1/5 inhoudt. Ook snappen zij dat bijvoorbeeld 4/8 hetzelfde is als 1/2. Verder blijven de tafels terugkomen in groep 6. Kortom, veel te leren!

Groep 6 7(1)
Groep 6 7(2)
Groep 6 7 (3)

Met onze groep hebben we samen klassenregels opgesteld. We werken en leren op verschillende manieren in de groep: met een groepje, met een schoudermaatje of ze gaan alleen aan het werk. Ook dit jaar krijgen we weer Rots en Water training van Marjolijn Pezy en Joyce Elshof. Tijdens deze trainingen leren we verschillende sociale vaardigheden. Daarnaast gaan we verder met de lessen van kanjertraining.

Groep 6 7(3)
Groep 6 7(5)

In groep 5/6 staat er natuurlijk meer op het programma dan alleen lezen, rekenen, taal, spelling en schrijven. We leren ook Engels, maken muziek, knutselen en we gymmen op woensdag. Daarnaast gaan wij ook dit jaar weer aan de slag met Vierkeerwijzer. Hierbij werken we met wisselende thema’s, waarbij leerlingen vanuit hun eigen talent mee kunnen beslissen hoe en wat ze over een thema willen leren. 

We gaan er een mooi jaar van maken met elkaar!

Kunstbeschouwing Jeroen Bosch 2
Kunstbeschouwing Jeroen Bosch
Begrijpend Lezen Middeleeuwen