Kanjertraining

Kanjertraining 1

Het team van de Prins Hendrikschool is Kanjer-gecertificeerd. De Kanjertraining is een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling, met als doel dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in de groep, want vertrouwen is natuurlijk de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van de sociale veiligheid en een fijn schoolklimaat.

Met de Kanjertraining leren kinderen dat wat je meemaakt, op welke manier dan ook, op een juiste en bewuste keuze te reageren. De Kanjertaal is eigenlijk een ‘gemeenschappelijke’ taal die we door de hele school spreken. Voor kinderen heel duidelijk en herkenbaar. Naast de lessen die we in de klas geven, zijn we eigenlijk gedurende de dag met de Kanjertraining bezig om kinderen inzicht te geven in hun eigen handelen en gedrag.

De petten die bij de Kanjertraining naar voren komen staan voor vier typen gedrag en zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken. En geeft het de kinderen van groep 1 t/m 8 handvatten in sociale situaties.

Voor meer informatie kijk op www.kanjertraining.nl

Rots & Watertraining

De rots en watertraining is een psychofysieketraining voor de jongens en meiden van groep 5 en 6. Hierbij leren ze via voornamelijk lichamelijke oefeningen hun lichaam, hun emoties, zichzelf en de ander beter kennen. Ze leren bijvoorbeeld complimenten geven en ontvangen, aandacht/focussen en de kracht van lichaamstaal. De lessen rots & watertraining worden ingepland naast de lessen van de kanjertraining aan het begin van het schooljaar. Op deze manier leveren de lessen een positieve bijdrage aan de groepsprocessen die elkaar jaar aan het begin van een schooljaar plaats vinden in een groep. Zo creëren we positieve groepen waar ieder kind kan zijn wie hij of zij is.

De betekenis van rots is:

  • Ik kan voor mezelf opkomen.
  • Als het moet kan ik mezelf beschermen of verdedigen.
  • Ik weet wie ik ben, wat ik wil en wat ik kan.
  • Ik weet wanneer ik moet stoppen.

De betekenis van water is:

  • Is mijn open hand, waarmee ik geef en waarmee ik ontvang.
  • Ik ben gericht op vriendschap.
  • Ik wil me verbinden met de ander.
  • Maar ik ben zeker geen watje.