Ouderraad

Betrokkenheid van de ouders bij de school is zeer waardevol. Op de Prins Hendrikschool werkt dat heel goed, mede door de inzet van de ouderraad.

Hoe werkt de ouderraad

 • Zeven keer per jaar is er overleg in school;
 • Bij het eerste overleg van het schooljaar worden de taken verdeeld;
 • Iedere ouder kiest zelf welke taken hij of zij leuk vindt;
 • Voor iedere taak is een draaiboek beschikbaar;

De zittingsduur in de ouderraad is minimaal drie jaar. Verlenging is mogelijk als er geen andere aanmelding zijn. Aan elke groep wordt één ouder gekoppeld als contactouder, dit is de klassenouder. Samen met vormen ze de ouderraad. De klassenouders zijn een aanspreekpunt voor team en ouders.  In de activiteitenkalender staat welke ouders zitting hebben in de ouderraad.

Taken van de ouderraad

Onder andere:

 • Sinterklaas: schoentjes vullen, inrichten van de winkel
 • Kerst: organiseren samenkomst na de kerstviering
 • Koningsspelen: gezonde snack tijdens de spelen
 • Ouder Info avond: organiseren van een informatieve avond voor de ouders
 • Paaslunch: boodschappen doen en organisatie van de lunch
 • Afscheid groep 8: verzorgen van hapjes drankjes
 • Schoolreisjes
 • School-T-shirts

De ouderbijdrage

Aan het begin van elk schooljaar wordt van u een financiële ouderbijdrage gevraagd. De bijdrage is vrijwillig en de schoolleiding stelt de hoogte hiervan in overleg met de MR vast. De school gebruikt het geld voor activiteiten zoals de viering van Sinterklaas, Kerst en Pasen.

 • De ouderbijdrage is € 25,- per kind. Meer geven mag natuurlijk ook. Voor kinderen die later op school komen, gelden andere bedragen.
 • De penningmeester van de ouderraad int de ouderbijdrage. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief met een betalingsverzoek.
 • Ouders die niet of een gedeelte van het bedrag betalen, geven dit aan de penningmeester door.
 • De gemeente heeft een regeling en kan gezinnen onder bepaalde voorwaarden financieel ondersteunen. Informatie hierover is bij de directeur verkrijgbaar.

De ouderraad is te bereiken via orphlochem@gmail.com