Schoolafspraken

 • Om 8.20u gaat de deur open en kunnen de kinderen naar hun lokaal, vanaf die tijd is er toezicht op het plein. Om 8.25u gaat de bel en om 8.30u starten de lessen.
 • Ouders van groep 1, 2 en 3 (de eerste weken) mogen bij de inloop vanaf 8.20u mee met hun kind de klas in. Samen met uw kind kunt u dan nog een spelletje doen of boekje lezen. Kinderen van groep 4 t/m 8 gaan alleen naar binnen.
 • De kinderen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school. De verkeerssituatie rondom de school wordt heel gevaarlijk als veel ouders hun kind(-eren) met de auto brengen of halen.
 • Fietsen worden netjes geparkeerd in de daarvoor bestemde vakken. Het vak aan de straatzijde bij het kunstwerk is bestemd voor leerkrachten, ouders en bezoek.
 • Op het plein mag niet gefietst worden.
 • De kiss and ride zone mag alleen gebruikt worden om uw kind in of uit te laten stappen. Parkeren is hier niet toegestaan.
 • Ouders die hun kinderen naar school brengen of van school ophalen, wachten op het schoolplein of op de stoep bij de kleine Garve.
 • Ouders parkeren hun auto te parkeren op toegestane plekken (Groene Kruisstraatje of op de parkeerplaats aan de Slootwijkersteeg).
 • Laat fietsen nooit overnachten op school. De kans is groot dat deze anders meegenomen of vernield worden.
 • In en om de school geldt een rookverbod.
 • Het is verstandig de spullen (melkbekers, tassen, jassen e.d.) van de naam van de eigenaar te voorzien.
 • Boeken en schriften gaan in een tas mee naar huis.
 • Gevonden voorwerpen liggen op een verzamelplaats in de school.
 • Een kwartier na schooltijd wordt i.v.m. de veiligheid geen gebruik gemaakt van de vogelnestschommel.