Engels vanaf groep 1

Kinderen groeien tegenwoordig op met de Engelse taal. In diverse programma’s en filmpjes komt de Engelse taal naar voren. Daarom vinden wij het belangrijk om op school structureel bezig te gaan met de Engelse taal.

We starten al in groep 1 met Join In, een fijne methode die heel spelenderwijs en interactief ingezet wordt. De kinderen gaan samen aan de slag met Engelse woorden en zinnen. Dit doen ze door middel van coöperatieve vormen, waarbij kinderen al pratend in het Engels met elkaar en van elkaar leren. In de bovenbouw zullen de kinderen uiteindelijk ook presentaties in het Engels gaan geven. Ook hebben we een prachtig digibordsoftware die dit ondersteunt en voor/na doet met native speakers. Er zit een mooie opbouw in van de onderbouw naar de bovenbouw toe, zodat de kinderen aan het eind van groep 8 met voldoende kennis naar het voorgezet onderwijs gaan.

Foto Engels Vanaf Groep 1