Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Er zijn diverse commissies, maar zijn er ook activiteiten waarbij we de hulp van ouders nodig hebben. We hebben binnen de PH de GMR, de MR en de OR waar ouders in zitten om mee te denken met het team en de school. Daarnaast helpen diverse ouders in ‘de Prieph’ (onze schoolbieb), zodat kinderen van groep 1 t/m groep 8 boeken kunnen lenen. Ouders dragen ook hun steentje bij bij buitenschoolse activiteiten zoals de natuuroudergroep, die jaarlijks voor diverse groepen een leuke natuuractiviteit voorbereidt en uitvoert, de techniekdag of een voorstelling in de schouwburg.

Ouderbetrokkenheid
Foto Natuurtuin 2
Foto Natuurtuin 3
Schoolbieb
gogoanime