AVG

Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe AVG-wet in Nederland. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en bepaalt hoe bedrijven omgaan met persoonlijke informatie van klanten en bezoekers. U mag namelijk niet zomaar persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.
Het werken voor onderwijsinstellingen vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Onderwijsinstellingen zijn complexe organisaties vanwege de vele relaties die zij hebben (bijvoorbeeld met het ministerie, onderwijsinspectie, andere scholen, ouders en leerlingen, personeel etc. )

Wat heeft u, als ouder, hiermee te maken?  Bijvoorbeeld als u kind naar een andere school gaat, is er een overdracht met al uw gegevens van uw kind. Of als uw kind externe begeleiding nodig heeft en de gegevens moeten naar de externe gestuurd worden. Dit gebeurt door middel van een beveiligde mail en door middel van Parnassys.

Daarnaast kunnen er foto’s geplaatst worden van uw kind op de website van onze school, de Parro, schoolgids etc. Hiervoor krijgt u aan het begin van elk schooljaar een toestemmingsformulier die u mag invullen waarvoor u toestemming geeft en waarvoor niet.