Talentontwikkeling

Talentontwikkeling staat centraal op de Prins Hendrikschool, in de breedste zin van het woord. Iedereen is anders en uniek. Ieder kind blinkt ergens in uit. Het ene kind zal goed zijn in rekenen, een ander kind zal ontzettend mooi kunnen zingen en een instrument bespelen, terwijl nog een ander weer creatief is op een andere manier. Ook de manier waarop kinderen leren verschilt onderling. Het ene kind leert door het zelf te ‘doen’, een ander moet voor het voor zich zien en denkt in beelden. Iedereen doet dit op zijn manier, wat bij hem of haar past. Als je in je aanbod probeert zoveel mogelijk intelligenties aan te spreken, dan zullen veel kinderen hiervan profiteren. Er wordt aangesloten bij de manier die voor het kind het beste werkt. Om kinderen hierin de ruimte te geven en goed te kunnen begeleiden tijdens het leren, werken wij voor de zaakvakken met de methodiek Vierkeerwijzer. Bij Vierkeerwijzer komen we tegemoet aan de verschillende leerstrategieën bij leerlingen en maken we gebruik van de meervoudige intelligentie van Howard Gardner. Hij constateert dat ieder mens over acht verschillende intelligenties beschikt, maar dat de manier waarop deze zijn ontwikkeld verschilt per persoon.

Meervoudige Intelligentie op de Prins Hendrikschool

Bij ons op school worden de zaakvakken samen in themaprojecten aangeboden. Dit geldt voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Per thema worden diverse leervragen/leerdoelen opgesteld en wordt er gebrainstormd met de kinderen wat ze graag nog meer zouden willen weten. Door middel van allerlei opdrachten met verschillende werkvormen kiezen de kinderen een werkvorm die bij ze past. Ze voeren opdrachten uit om antwoord te krijgen op de diverse leervragen. In elk thema wordt er vanuit diverse invalshoeken, dus meerdere vakken, naar het onderwerp gekeken. Tijdens de thema’s zijn de kinderen heel actief en zelfstandig bezig met het thema van dat moment. Ze onderzoeken, zijn nieuwsgierig en taakgericht bezig. We zien dat het de betrokkenheid en het plezier in leren vergroot. Hierdoor zal de leerstof veel makkelijker onthouden worden. Tijdens evaluatiemomenten wordt er besproken hoe het gaat en wat de kinderen geleerd hebben. Aan het eind van een thema presenteren ze aan elkaar wat ze hebben onderzocht en hebben geleerd. Dit is niet alleen in de klas, maar ook schoolbreed waarbij ouders komen kijken naar een tentoonstelling, markt of uitvoering. Kortom, een heel waardevolle en leerzame manier van werken.

                                                  

De verschillende intelligenties

Wat houden de verschillende intelligenties precies in? We leggen ze hieronder uit.

IK

Een kind dat zelfknap is kan goed reflecteren. Hij weet goed wat zijn sterke en zwakke punten zijn. Meestal blijven deze kinderen het liefst een beetje op de achtergrond. Deze kinderen denken na over zichzelf en passen zich meestal makkelijk aan en doen veel aan persoonlijke ontwikkeling. Ook stellen ze veel vragen. Het kind met een sterke intrapersoonlijke intelligentie accepteert niet zomaar een standpunt, maar er wordt eerst goed over nagedacht. Dit kind vraagt meer denktijd, omdat het veel te overdenken heeft. Ze zijn vaak wat stiller, maar observeren haarscherp wat er om hen heen gebeurt.

SAMEN

Deze kinderen zijn erg sociaal en zorgzaam. Ze houden ervan om onder de mensen te zijn en hebben een groot inlevingsvermogen. Ze leven met de ander mee en willen graag samen opdrachten uitvoeren. Ook leren ze veel van feedback, zoeken graag contact en helpen ze bij conflicten. Ze werken graag samen en helpen anderen waar ze kunnen. Deze kinderen zijn gevoelig voor de sfeer in de groep en voelen haarfijn aan wanneer er iets aan de hand is.

MUZIEK

Kinderen met een sterke muzikaal-ritmische intelligentie genieten van muziek en ritmiek. Ze spelen vaak een instrument. Ze voelen het ritme en horen de structuur van muziek. Daarnaast kan muziek kan hen helpen teksten beter te onthouden. Ze herhalen graag en leren het liefst hardop. Het helpt hen om door middel van rijmpjes of muzikale ezelsbruggetjes de leerstof meer eigen te maken.

KIJK

Als de visueel-ruimtelijke intelligentie sterk ontwikkeld is, is dit te herkennen aan het denken in beelden; het onthouden door het gezien te hebben. Ze leren door ‘af te kijken’. Deze kinderen vinden het prettig om filmpjes en plaatjes te zien die de leerstof ondersteunen. Ze hebben een grote, levendige fantasie. Het zijn kinderen die veel tekenen, maar ook goed kaart kunnen lezen, perspectief kunnen zien en die kiezen voor een goede lay-out.

GETAL

Deze kinderen hebben een voorkeur voor abstract en schematisch denken. Ze zijn goed in logische verbanden zoeken, maar ook in ordenen en redeneren. Wiskundige vraagstukken en moeilijke sommen oplossen doen ze graag. Ze maken gebruik van (eigen) schema’s en symbolen.

TAAL

Kinderen die deze intelligentie sterk ontwikkeld hebben, houden van lezen, spreken en luisteren. Ze kunnen zich goed verwoorden en houden van discussiëren, woordspelletjes spelen, enz. Ook hebben ze een grote woordenschat en vinden ze spelling gemakkelijk. Deze kinderen schrijven graag verhalen.

NATUUR

Deze kinderen zijn het liefst buiten en bekijken alles om hen heen. Ze kunnen zich uren vermaken en onderzoeken van alles in de natuur. Ze zijn gefascineerd door de wereld om hen heen en kunnen daardoor goed observeren. Verzamelen doen ze daarbij ook graag, zoals stenen, diertjes, schelpen, enz. Daardoor zijn ze ook goed in het ordenen en herkennen van bepaalde patronen. Het verzorgen van dieren en planten en de grote hoeveelheid kennis die ze van dieren en planten hebben staat bij deze intelligentie bovenaan.

DOE

Deze kinderen hebben een goede motoriek en houden er van om actief aan de slag te gaan met een doe-opdracht. Zij maken en doen graag dingen met hun handen. Belangrijk is dat er veel bewogen wordt tussendoor en dat ze niet te lang stil hoeven te zitten. Ze hebben veel behoefte aan beweging en leren vooral door te ervaren.